ஐந்தாண்டுத் திட்டங்கள்


டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வுக்கான அரங்கம்: இந்திய பொருளாதார திட்டமிடுதலின் வரலாறு

Author: Vignesh A


பொருளாதார திட்டமிடுதலை முதன் முதலில் கூறிய அறிஞர் - விஸ்வேஸ்வரய்யா

இந்திய பொருளாதார திட்டமிடுதலின் வரலாறு:

* பொருளாதார திட்டமிடுதலை முதன் முதலில் கூறிய அறிஞர் - விஸ்வேஸ்வரய்யா

* தேசிய திட்ட கமிஷன் 1938 ஆம் ஆண்டு ஜவஹர்லால் நேரு தலைமையில் உருவாக்கப்பட்டது.

* 1934 - ஆம் ஆண்டு இந்தியாவின் திட்டமிட்ட பொருளாதாரம் என்ற நூலை எழுதியவர்- விஸ்வேஸ்வரய்யா.

* 1944 - ஆம் ஆண்டு தேசிய திட்டமிடலில் முதன் முயற்சியாக  8 முன்னணி தொழில் அதிபர்களால் பொருளாதார முன்னேற்றத்திற்கான ஒரு திட்டம் என்ற நாடு முழுமைக்கான ஒரு திட்டம் உருவாக்கப்பட்டது. அதுவே பம்பாய் திட்டம் எனப்பட்டது.

* 1945 - காந்திய திட்டம் - ஸ்ரீமன் நாராயணன்

* 1950 - மக்கள் திட்டம் - M.N. ராய்தேசிய திட்டக் குழு:

* தேசிய திட்டக்குழு மார்ச் 15, 1950 இல் தொடங்கப்பட்டது.

* திட்டக் குழுவின் முதல் தலைவர் - ஜவஹர்லால் நேரு.

* திட்டக்குழுவின் முதல் துணைத் தலைவர் - குல்சாரிலால் நந்தா.

* திட்டக் குழுவின் உறுப்பினர்கள் மத்திய அமைச்சர்கள் மற்றும் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள்.

* திட்டகுழு அரசுக்கு ஆலோசனை வழங்கும் அமைப்பு.திட்டக் குழுவின் நோக்கம்:

* நாட்டின் பொருளாதாரம் மூலதனம் மனிதவளம் ஆகியவற்றை மதிப்பிடு செய்தல்.

* செல்வங்களை ஆராய்ந்து அவற்றை ஒதுக்கீடு செய்தல்.

* செல்வங்களை ஆராய்ந்து அவற்றை ஒதுக்கீடு செய்தல்

* விவசாயம், தொழில்துறை, மின்சாரத் துறை, போக்குவரத்து, தகவல் தொடர்பு மற்றும் பிற துறைகளில் வேகமான வளர்ச்சி.

* சமுதாயத்தில் ஏற்ற தாழ்வுகளை நீக்குதல்.தேசிய வளர்ச்சிக் குழு:

* தேசிய வளரச்சிக் குழு 15.08.1952 ஆம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்டது.

* தேசிய வளர்ச்சிக் குழு ஒரு சட்டப்பூர்வ அமைப்பு.

* தேசிய வளர்ச்சிக் குழுவின் உறுப்பினர்கள் - மத்திய அமைச்சர்கள், அனைத்து மாநில முதல்வர்கள் மற்றும் மாநில முதல்வர்கள் மற்றும் மாநில நிதி அமைச்சர்கள்.

தேசிய வளர்ச்சி குழுவின் முக்கியப் பணி:

* ஐந்தாண்டு திட்டத்திற்கு இறுதி அங்கீகாரம் அளித்தல்.மாநில திட்டக் குழு:

* மாநில திட்டக்குழுவின் தலைவர் மாநில முதல்வர்.

* மாநில திட்டக்குழுவின் உறுப்பினர்கள் மாநில நிதி அமைச்சர் மற்றும் பொருளாதார நிபுணர்கள்.

* ஐந்தாண்டு திட்டங்கள் மூலம் பொருளாதார முன்னேற்றம் காண 1928 ஆம் ஆண்டிலேயே முயன்ற முதல் நாடு சோவியத் ரஷ்யா.முதல் ஐந்தாண்டுத் திட்டம்: 1951 - 1956

முதல் ஐந்தாண்டு திட்டத்தை வகுத்தவர் - ஹரோல்டு தோமர்

முக்கியத்துவம் தரப்பட்ட துறை விவசாயத்துறை.

சமூக முன்னேற்ற திட்டம் 1952-ல் தொடங்கப்பட்டது.

வேளாண்மை தவிர நீர்ப்பாசனம், மின் உற்பத்தி, போக்குவரத்து தொழில் துறைக்கு முக்கியத்துவம் தரப்பட்டது.

முதல் ஐந்தாண்டுத் திட்டத்தில் கட்டப்பட்ட முக்கிய அணைகள்:

தாமோதர் அணை, ஹிராகுட் எணை, பக்ராநங்கல் அணை, கோசி அணை, சாம்பல் அணை, நாகார்ஜூனா அணை, மயூராக்ஸி அணை போன்றவை.இரண்டாவது ஐந்தாண்டு திட்டம்: 1956 - 1961

இரண்டாம் ஐந்தாண்டுத் திட்டத்தை வகுத்தவர் P.G.மஹல நாபிஸ்.

முக்கியத்துவம் தரப்பட்ட துறை தொழில் துறை.

இரண்டாம் ஐந்தாண்டுத் திட்டத்தில் தொடங்கப்பட்ட முக்கிய கனரக தொழிற்சாலைகள்:

* ரஷ்யா உதவியுடன் பிலாய் கனரக தொழிற்சாலை.

* பிரிட்டன் உதவியுடன் துர்காபூர் கனரக தொழிற்சாலை.

* ஜெர்மனி உதவியுடன் ரூர்கேலா கனரக தொழிற்சாலை.

* தசம முறையில் நாணயம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது.

* அணுசக்தி ஆணையம் ஹோமிபாபா தலைமையில் அமைக்கப்பட்டது.மூன்றாவது ஐந்தாண்டு திட்டம்: 1961 - 1956

* மூன்றாம் ஐந்தாண்டுத் திட்டத்தை வகுத்தவர் - P.G.மஹல நாபிஸ்.

* மூன்றாம் ஐந்தாண்டு திட்டத்தின் முக்கிய நோக்கம் தற்சார்பு திட்டமாகும்.

* பணமதிப்பு 36 சதவிகிதம் உயர்தல்

* சீனர் படையெடுப்பு, பாகிஸ்தான் போர், பஞ்சம் போன்ற காரணங்களால் மூன்றாம் ஐந்தாண்டு திட்டம் படுதோல்வி அடைந்தது.ஆண்டுத் திட்டம்: 1966 - 1969

* இது திட்ட விடுமுறை காலமாகும்

* இக் காலக்கட்டத்தில் புசுமைப் புரட்சி அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது.

* முக்கியத்துவம் தரப்பட்ட துறை, விவசாயம், நீர்ப்பாசனம் மற்றும் தொழில் துறை.நான்காம் ஐந்தாண்டு திட்டம்: 1969 - 1974

* நான்காம் ஐந்தாண்டு திட்டத்தின் முக்கிய குறிக்கோள், நிலையான வளர்ச்சி மற்றும் தன்னிறவை.

* பாகிஸ்தான் போருக்குப் பின், பங்காளதேஷ் அகதிகள் வருகை, பணவீக்கம் உயர்தல் போன்ற காரணத்தால் நான்காம் ஐந்தாண்டு திட்டம் தோல்வி அடைந்தது.ஐந்தாம் ஐந்தாண்டு திட்டம்: 1974 - 1979

* ஐந்தாம் ஐந்தாண்டு திட்டத்தின் மறுபெயர் குறைந்தபட்ச தேவை
Category: 0 comments

0 comments:

Post a Comment