காவிய பெண்ணே..
 
புரிந்துக் கொள் என் 

காதலை ஒரு முறை..

உறவுகள் சொல்ல பலர் 

இருந்தாலும் என் உணர்வை

புரிந்துக் கொள்ள 

நீ மட்டுமே இன்று..!
Category: 0 comments

0 comments:

Post a Comment