நீ பறித்த ஒரு பூ!


நீ பறித்த ஒரு பூ!


நீ என் இதயத்தை பூ என்று சொன்னாய்!புரியவில்லை அன்று!புரிந்துகொண்டேன் இன்று! நீ என் இதயத்தை பறித்து சென்ற போது!Category: 0 comments

0 comments:

Post a Comment